39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Warsztaty Olimpijskie
5 października 2021r. | Administrator

1 i 2 października 2021 r. w inkubatorze nowych tech­no­lo­gii In-Tech 1 odbyły się inauguracyjne wykłady mie­lec­kich Warsztatów Olimpijskich, które zostały zorganizowane przez naszą szkołę we współpracy z Agencją Rozwoju Re­gio­nal­ne­go MARR. Impreza, nad którą patronat objęli Sta­ros­ta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak i Prezydent Mia­sta Mielca Jacek Wiśniewski, zgromadziła w ciągu dwóch dni ponad 80 osób z powiatu mieleckiego i okolic za­in­te­re­so­wa­nych matematyką na poziomie wy­kra­cza­ją­cym poza zwykłą podstawę programową.

obrazek
te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6