39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

"Enter Your Future" po raz trzeci
24 października 2012r. | Administrator

W dniach 15-19 października 2012 w II Liceum Ogólnokształcącym w Mielcu gościły praktykantki z organizacji studenckiej AIESEC w ramach projektu Enter your Future. Były to: Alina z Ukrainy i Salome z Kolumbii. To już trzecia edycja tego przedsięwzięcia realizowana w mieleckiej szkole.

Enter Your Future skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych na terenie województwa podkarpackiego. Ideą projektu jest szerzenie wśród uczniów tematu globalnej edukacji oraz uczenie polskiej młodzieży tolerancji wobec innych kultur i szacunku dla drugiego człowieka. Enter Your Future pomaga młodym ludziom poszerzać horyzonty, otwierać się na świat, pogłębiać wiedzę. Wspólna zabawa, rozmowa, wymiana poglądów z praktykantami przybliża ich ku temu. Poprzez działania edukacyjne w formie warsztatów prowadzonych w języku angielskim, uczniowie zdobywają praktyczne umiejętności niezbędne do podjęcia wspólnych działań, zarówno w szkole jak i poza nią. Enter Your Future pomaga przełamywać bariery kulturowe i stereotypowy sposób myślenia o innych narodowościach.

Zajęcia połączone były z prezentacjami praktykantek AIESEC na temat regionu, z którego pochodzą. Te poglądowe lekcje historii i geografii uświadomiły nam, jak dużo możemy dowiedzieć się o innych krajach, nawet tych położonych niezbyt daleko od Polski jak Ukraina,. a co tu dopiero mówić o tak egzotycznym państwie jak Kolumbia! Przekonaliśmy się, że wiele stereotypowych opinii o Ukrainie i Kolumbii było błędnych.

Obie praktykantki okazały się niezwykle miłymi dziewczętami, niewiele starszymi od naszych uczniów, co z pewnością ułatwiło przełamanie barier i nawiązanie kontaktów towarzyskich. Alina, spokojna i bardziej zdystansowana bardziej przypominała nas Polaków, natomiast Salome zachwycała żywiołowością i latynoamerykańskim temperamentem. Choć tak różne pod względem charakterów, obie studentki nie miały problemu z zachęceniem uczniów do wspólnej zabawy.

Wszyscy uczestnicy warsztatów odnieśli wiele korzyści z realizacji projektu. Uczniowie mogli dowiedzieć się jak wiele łączy Ukrainę i Polskę, jeśli chodzi o język, zwyczaje, a nawet potrawy. Na zajęciach z Kolumbijką można było posłuchać gorących rytmów latynoamerykańskich i potańczyć salsę. Intensywny, bo kilkugodzinny kontakt z językiem angielskim, również podczas towarzyskich spotkań poza godzinami lekcyjnymi, pozwolił na sprawdzenie praktycznej znajomości języka, przełamanie barier w porozumiewaniu się oraz był motywacją do dalszego rozwoju. Nie bez znaczenia było też otwarcie się na inne kultury, co zawsze służy szerzeniu tolerancji wobec innej rasy, wiary i poglądów. Uczniowie mieli też możliwość poznania organizacji AIESEC i różnych form wolontariatu wchodzących w zakres jej działalności. Wolontariat to z pewnością szansa dla aktywnych, ciekawych świata młodych ludzi, którzy chcą pomagać innym w zakresie edukacji i działalności charytatywnej, a jednocześnie zdobyć niezbędne doświadczenie i wykazać się przedsiębiorczością, co może się kiedyś okazać przydatne w CV. Być może któryś z uczestników tegorocznych warsztatów, już jako student/studentka weźmie udział w podobnym projekcie edukacyjnym jako wolontariusz w kraju, gdzie Polska będzie wydawała się równie egzotyczna jak dla nas Kolumbia.

Zobacz zdjęcia...

Zobacz rozmowę z gośćmi...

Koordynacją projektu w II LO zajmowały się p. Elżbieta Łukaszek i p. Dorota Ryczaj z pomocą innych nauczycieli j. angielskiego. Szczególne wyrazy uznania należą się czterem uczniom szkoły za przyjęcie wolontariuszy do swoich domów i opiekę nad nimi w ciągu całego tygodnia. Byli to: Kornelia Kobos (IF), Sylwia Cudo (IIA), Nikole Wyczałek (ID) oraz Przemek Grębosz (IIIF).

te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6