39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Spotkanie z Józefem Witkiem
15 października 2021r. | Administrator

11 października klasa 1E wzięła udział w spotkaniu z eme­ry­to­wa­nym profesorem naszej szkoły, panem Józefem Witkiem. Pan profesor wraz z Towarzystwem Miłośników Zie­mi Mieleckiej realizuje projekt, którego celem jest upo­wszech­nie­nie wiedzy o historii, ważnych osobach i wy­da­rze­niach naszego regionu. Tematem wykładu była postać hetmana Mikołaja Mieleckiego.

obrazek
te: 0.017s dbnc: 6 dbnq: 6