39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

IX Dyktando Niepodległościowe
22 października 2021r. | Administrator

Znamy już wyniki ortograficznych zmagań uczniów w eta­pie szkolnym IX Ogólnopolskiego Dyktanda Nie­pod­leg­łoś­cio­we­go „Po polsku o historii”. Miło nam po­in­for­mo­wać, iż naszą szkołę w etapie wojewódzkim będzie re­pre­zen­to­wać aż szesnaścioro uczniów, tj. Zuzanna Cieślak, Ale­ksan­dra Czerkies, Małgorzata Groele, Zofia Grzelak, Mag­da­le­na Kaczmarska, Szymon Kaszluga, Radosław Kołc, Wojciech Kopacz, Daniel Kopacz, Aleksandra Le­wan­dow­ska, Lilianna Magda, Magdalena Naróg, Magdalena Sto­larz, Jan Wanatowicz, Urszula Wilczyńska, Piotr Żmuda. Organizatorami konkursu są Fundacja „Zawsze Warto” i Sto­wa­rzy­sze­nie Polonistów przy Wydziale Polonistyki UJ. Gratulujemy i trzymamy kciuki za dalsze zmagania!

te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6