39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Davida i Daniela
28 października 2021r. | Administrator

Miło nam poinformować, że David Gąsiorek, uczeń kla­sy 3A oraz Daniel Pazdro, uczeń klasy 3Bg, otrzymali Sty­pen­dium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2021/2022. Stypendia przyznawane są uczniom, którzy otrzy­ma­li promocję z wyróżnieniem i uzyskali najwyższą w szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdol­nie­nia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki. Stypendystom serdecznie gratulujemy i ży­czy­my dalszych sukcesów!

obrazek
te: 0.017s dbnc: 6 dbnq: 6