39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Wycieczka klas 3C i 3Eg
29 października 2021r. | Administrator

Od 20 do 21 października klasy 3C i 3Eg zwiedzały War­sza­wę. Program wycieczki był niezwykle napięty, mło­dzież miała okazję zwiedzić Muzeum Powstania War­szaw­skie­go, Muzeum Cosmos oraz Muzeum Polin. Ponieważ po­go­da dopisała udał się także spacer po Starym Mieście i Ła­zien­kach Królewskich. Wielu emocji dostarczył spektakl teatralny pt. „Letnicy” według sztuki M. Gorkiego w Teatrze Na­ro­do­wym. Te trzy wspólnie spędzone dni były doskonałą okazją do integracji klasy i dostarczyły wielu nie­za­pom­nia­nych wspomnień.

obrazek
te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6