39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Kopernik „Złotą Szkołą 2014”
17 stycznia 2014r. | Administrator

Po raz szesnasty „Perspektywy” opublikowały Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2014. II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu, w ogólnopolskiej kategorii Licea Ogólnokształcące, zajęło 88 miejsce, 98 miejsce w Rankingu Maturalnym i 50 lokatę w Rankingu Szkół Olimpijskich. Jednocześnie nasza szkoła uplasowała się na 3 miejscu w województwie podkarpackim (po raz trzeci w ciągu ostatnich czterech lat).

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przewodniczących komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły przewodniczył prof. dr hab. Jan Łaszczyk, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Ocenie poddano 2291 liceów ogólnokształcących i 1867 techników, z których wyłoniono najlepszych 500 liceów i 300 najlepszych techników w Polsce.

Tytuł „Złotej Szkoły 2014” przysługuje szkołom ponadgimnazjalnym, które zajęły miejsca od 1 do 100 w Ogólnopolskim Rankingu Liceów 2014. Szkoły te mają prawo posługiwać się Znakiem Jakości Złotej Szkoły, a Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” wprowadziła tytuł i wyróżnienie graficzne w postaci szkolnej tarczy, będące potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia.

Gratulujemy wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy pracowali na ten sukces!

te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6