39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Wolność jest w nas
10 listopada 2021r. | Administrator

10 listopada 2021 r. społeczność naszego liceum ob­cho­dzi­ła 103. rocznicę odzyskania przez Polskę nie­pod­leg­łoś­ci. Z tej okazji wspólnie odśpiewano hymn państwowy i mło­dzież obejrzała filmową wersję akademii przygotowaną przez klasę 2B wraz z wychowawczynią. 11 XI 1918 r. Pol­ska po 123 latach niewoli stała się samodzielnym pań­stwem. Jest to data związana z radością, bo przecież przy­nio­sła Polakom zwycięstwo i upragnioną wolność. Zawsze musimy o niej pamiętać, należy ją czcić.

obrazek
te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6