39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Olimpiada Znajomości Afryki
11 grudnia 2021r. | Administrator

6 grudnia odbył się w naszym liceum pierwszy etap XX Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki or­ga­ni­zo­wa­nej przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War­sza­wie. Uczestnicy pisali test składający się z 50 py­tań. Troje uczniów zakwalifikowało się do II eta­pu Olim­pia­dy: Julia Dybska (3E), Alicja Żmuda (3Eg) i Filip Rucki (3Dg). Gratulujemy i życzymy powodzenia na kolejnym eta­pie.

obrazek
te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6