39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Program pilotażowy OXFORD E–ZONE testowany przez naszych uczniów
7 lutego 2014r. | Administrator

Uczniowie z klas IIb i IIe brali udział w międzynarodowym projekcie pilotażowym, realizowanym przez wydawnictwo Oxford University Press. Oprócz kilku szkół z Polski, do udziału zostały zaproszone szkoły średnie reprezentujące Czechy, Belgię, Francję, Węgry i Rumunię. Celem pilotażu było testowanie przygotowanych przez wydawnictwo zasobów internetowych, które mają dać początek portalowi nastawionemu na naukę języka angielskiego online. Przez siedem tygodni uczniowie uczestniczyli - pod kierunkiem p. Elżbiety Łukaszek - w lekcjach opartych na materiałach online, które, jak się okazało, dotyczyły wielu ważnych tematów maturalnych. Oprócz artykułów i filmów video, które rozwijały słownictwo oraz rozumienie ze słuchu, były też dostępne ćwiczenia gramatyczne i gry sprawnościowe umożliwiające powtórzenie struktur gramatycznych i leksykalnych.

Uwagi i spostrzeżenia uczniów stanowiły ważną wskazówkę dla biorących udział w pilotażu nauczycieli, którzy podzielili się nimi z twórcami strony podczas styczniowej debaty online. Tak więc grupa testująca z naszego liceum również wniosła swój wkład w przyszłą zawartość merytoryczną i wygląd portalu edukacyjnego, którego obecna nazwa brzmi OXFORD E-ZONE.

te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6