39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH
5 stycznia 2022r. | Administrator

Miło nam poinformować, że uczniowie naszej szkoły za­kwa­li­fi­ko­wa­li się do II etapu Ogólnopolskiej Olimpiady o Dia­men­to­wy Indeks AGH. Są to: Alicja Pazdro (2C), Da­niel Pazdro (3Bg), Konrad Rybka (3Cg) - z chemii; Kon­rad Ćwięka (3B), Jan Wanatowicz (3B) - z geografii; Kon­rad Ćwięka (3B), Martyna Gaj (3B), David Gąsiorek (3A), Wik­tor Majka (3B), Jan Wanatowicz (3B), Paweł Żuczek (3B) - z fizyki; Jakub Pazdro (3A) – z informatyki; Konrad Ćwię­ka (3B), David Gąsiorek (3A), Tomasz Martyński (3Bg), Daniel Pazdro (3Bg), Jan Wanatowicz (3B), Woj­ciech Wójcik (3Bg), Paweł Żuczek (3B) – z ma­te­ma­ty­ki. Serdecznie gratulujemy!

obrazek
te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6