39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Nasze liceum „Złotą Szkołą 2022” w rankingu „Perspektyw”
13 stycznia 2022r. | Administrator

11 stycznia br. poznaliśmy wyniki XXIV Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników „Perspektywy 2022”, w którym wzięto pod uwagę dane 1256 liceów ogólnokształcących. Z dumą informujemy, iż nasza szkoła otrzymała tytuł: „Złotej Szkoły 2022”, zajmując 132. miejsce w Polsce w kategorii licea, zaś 134. miejsce w rankingu maturalnym. Jednocześnie nasza szkoła zajęła 6. miejsce w województwie podkarpackim, czyli w ścisłej czołówce najlepszych liceów w regionie i jako jedyna spośród mieleckich liceów zdobyła tytuł „Złotej Szkoły”.

O miejscu w rankingu decydują m.in. sukcesy uczniów szkół w olimpiadach przedmiotowych, ich wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych. W przypadku liceów brano też pod uwagę osiągnięcia uczniów w olimpiadach międzynarodowych. Ranking jest istotnym źródłem informacji dla rodziców i uczniów, którzy muszą podjąć bardzo ważną decyzję dotyczącą wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Jest to także święto edukacji. Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego złotego sukcesu.

te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6