39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej 2022
18 stycznia 2022r. | Administrator

Miło nam poinformować, że Wiktoria Klich (2B) oraz Julia Jabłońska (2F) zakwalifikowały się do II etapu Olim­pia­dy Wiedzy Ekologicznej. Tematyka olimpiady obejmuje i po­sze­rza wiedzę z zakresu podstawy programowej z bio­lo­gii oraz wiadomości związane z szeroko pojętą ekologią, a także z ochroną i kształtowaniem środowiska. Od uczest­ni­ków konkursu wymagana jest również znajomość bie­żą­cych podstaw prawnych ochrony środowiska oraz aktu­al­noś­ci prasowych, radiowych i telewizyjnych związanych z ty­mi tematami w Polsce i na świecie. Serdecznie gra­tu­lu­je­my i życzymy powodzenia w drugim etapie.

te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6