39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Amelia w finale konkursu o Senacie RP
24 lutego 2022r. | Administrator

Amelia Dudek, uczennica klasy 3E, awansowała do eta­pu centralnego ogólnopolskiego konkursu hi­s­to­rycz­ne­go: Senat Rzeczypospolitej Polskiej – jego rola i znaczenie w systemie politycznym Rzeczypospolitej Polskiej. Celem edu­ka­cyj­nej imprezy jest upamiętnienie setnej rocznicy pier­wsze­go posiedzenia izby wyższej parlamentu. Ostatni etap zmagań odbędzie się w kwietniu w Warszawie, lau­re­aci otrzymają indeksy na wybrane uczelnie wyższe. Or­ga­ni­za­to­ra­mi konkursu są uniwersytety z Warszawy, Poznania, Lub­li­na, Białegostoku, Gdańska i Wrocławia.

te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6