39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Warsztaty chóru
24 marca 2022r. | Administrator

19 marca 2022 r. Młodzieżowy Chór II LO w Mielcu od­był warsztaty pod kierunkiem pani dr Katarzyny Sobas – absolwentki Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Po­dy­plo­mo­wych Studiów Teorii Muzyki w Uniwersytecie Mu­zycz­nym Fryderyka Chopina w Warszawie, obecnie pra­cow­ni­kiem Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pani Ka­ta­rzy­na w czasie blisko trzygodzinnego spotkania dzieliła się z chórzystami swoim doświadczeniem z zakresu emisji głosu. Zaproponowane ćwiczenia rozluźniające mięśnie, ar­ty­ku­la­cyj­ne, melodyczne i oddechowe na stałe zagoszczą w pracy nad utworami. Z nową energią chórzyści podejmą ko­lej­ne wyzwania.

te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6