39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – rok szkolny 2021/2022
24 marca 2022r. | Administrator

Uczniowie naszej szkoły otrzymali stypendium w ra­mach projektu pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdol­nych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2021/2022”, re­a­li­zo­wa­ne­go w ramach Regionalnego Programu Ope­ra­cyj­ne­go Województwa Podkarpackiego. Są to: Daniel Ko­pacz (1A), Emilia Głaz (1A), Magdalena Kupiec (1D), Alek­san­dra Lewandowska (1E), Józef Jurkowski (2A), Martyna Gaj (3B), Wiktor Majka (3B), Sylwia Opiela (3F), Radosław Rusin (3Bg) i Dariusz Krakowski (3Dg). Gratulujemy!

obrazek
te: 0.017s dbnc: 6 dbnq: 6