39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
INFORMACJA
O ZMIANIE SPOSOBU ZAŁATWIANIA SPRAW
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Mielcu

Więcej informacji tutaj
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej
(Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

w okresie od 25 marca do 10 kwietnia zajęcia w naszej szkole realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dla rodziców i uczniów
(ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY)

Uwaga! Termin wpłaty kolejnej raty na wycieczkę do Anglii i Walii przesunięty do 5.06.2020.

Laureat Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
17 czerwca 2014r. | Administrator

17 czerwca 2014 r. w mieleckim „Koperniku” w obecności władz powiatowych, dyrekcji szkoły, uczniów oraz mediów przedstawiciel sponsora głównego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej - Toyota Motor Poland - wręczył Patrykowi Misiakowi, uczniowi II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Mielcu, ekologiczny skuter - nagrodę za szczególne osiągnięcia w ostatniej edycji olimpiady.

Patryk Misiak to ambitny młody człowiek. W bieżącym roku szkolnym ukończył II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu. Uczęszczał do klasy z przedmiotami rozszerzonymi: biologia, chemia, fizyka i astronomia. Od wielu lat interesuje się biologią oraz ekologią. Brał udział w XLII i XLIII Olimpiadzie Biologicznej oraz w XXVIII i XXIX Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej. W ubiegłym roku szkolnym Patryk został Finalistą etapu centralnego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, a w bieżącym roku LAUREATEM, zajmując I miejsce w Polsce. Warto podkreślić, że zdobycie tytułu Laureata Olimpiady Wiedzy Ekologicznej daje mu indeks na Uniwersytet Jagielloński na wydział lekarski. Dzięki temu Patryk będzie mógł realizować swoje plany zawodowe.

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej to najpopularniejsza wśród 29. istniejących aktualnie w Polsce i zarejestrowanych w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Jest ona adresowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów, a jej zakres merytoryczny obejmuje następujące bloki problemowe: ekologię klasyczną, wody i ich ochronę, gleby i ich ochronę, gospodarkę rolną i leśną, żywność i zdrowie, ochronę przyrody, ochronę powietrza, odpady, promieniowanie, hałas, zagadnienia społeczno-gospodarcze związane z ochroną środowiska w Polsce i na świecie. Jednocześnie obowiązuje znajomość bieżących zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska publikowanych w prasie codziennej, emitowanych w radiu i telewizji.

Zobacz zdjęcia z uroczystości...

te: 0.016s dbnc: 6 dbnq: 6