39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Laureat Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
17 czerwca 2014r. | Administrator

17 czerwca 2014 r. w mieleckim „Koperniku” w obecności władz powiatowych, dyrekcji szkoły, uczniów oraz mediów przedstawiciel sponsora głównego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej - Toyota Motor Poland - wręczył Patrykowi Misiakowi, uczniowi II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Mielcu, ekologiczny skuter - nagrodę za szczególne osiągnięcia w ostatniej edycji olimpiady.

Patryk Misiak to ambitny młody człowiek. W bieżącym roku szkolnym ukończył II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu. Uczęszczał do klasy z przedmiotami rozszerzonymi: biologia, chemia, fizyka i astronomia. Od wielu lat interesuje się biologią oraz ekologią. Brał udział w XLII i XLIII Olimpiadzie Biologicznej oraz w XXVIII i XXIX Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej. W ubiegłym roku szkolnym Patryk został Finalistą etapu centralnego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, a w bieżącym roku LAUREATEM, zajmując I miejsce w Polsce. Warto podkreślić, że zdobycie tytułu Laureata Olimpiady Wiedzy Ekologicznej daje mu indeks na Uniwersytet Jagielloński na wydział lekarski. Dzięki temu Patryk będzie mógł realizować swoje plany zawodowe.

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej to najpopularniejsza wśród 29. istniejących aktualnie w Polsce i zarejestrowanych w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Jest ona adresowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów, a jej zakres merytoryczny obejmuje następujące bloki problemowe: ekologię klasyczną, wody i ich ochronę, gleby i ich ochronę, gospodarkę rolną i leśną, żywność i zdrowie, ochronę przyrody, ochronę powietrza, odpady, promieniowanie, hałas, zagadnienia społeczno-gospodarcze związane z ochroną środowiska w Polsce i na świecie. Jednocześnie obowiązuje znajomość bieżących zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska publikowanych w prasie codziennej, emitowanych w radiu i telewizji.

Zobacz zdjęcia z uroczystości...

te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6