39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Uroczysty finał Zderzenia Muzycznego 2014
21 września 2014r. | Administrator

W sobotę, 20 września, uroczystym koncertem finałowym zakończyła się trzecia edycja mieleckiego festiwalu muzycznego. Kolejny raz organizatorzy zaskoczyli nas nową formułą i wieloma atrakcjami. W tym roku impreza trwała od 13 września i obejmowała: warsztaty wokalne, taneczne i instrumentalne oraz zajęcia dla dzieci w II LO, giełdę płyt winylowych, przegląd mieleckich zespołów oraz jam session w klubie Studio 8, występ Kraków Street Band, recital Krzysztofa Krzaka i wreszcie autorski program Agaty Kusek. Również koncert finałowy obfitował we wspaniałe popisy wokalne i instrumentalne naszych uczniów, absolwentów i ich gości, a niespodzianką okazało się wykonanie przez uczniów szkoły muzycznej kompozycji Grzegorza Brusa napisanej specjalnie na tę okazję.

obrazek

Składamy podziękowania organizatorom, którymi są absolwenci i dyrekcja II LO, patronom, sponsorom, a wreszcie samym artystom i wspaniałej publiczności, za kolejną porcję muzycznych przeżyć i atrakcji.

te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6