39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Pięciolatki do liceum?!
23 października 2014r. | Administrator

21 października II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu odwiedziła grupa V „Elfy” z Przedszkola Miejskiego nr 9 im. „Baśniowej Krainy" wraz z paniami Moniką Saj, Marią Papaj oraz Anną Pigułą.

obrazek

Przedszkolaki (przyszli uczniowie ; -) ) przenieśli się na chwilę w Świat Magii, tzn. wzięli udział w lekcji pokazowej z chemii, którą przygotowała pani profesor Anna Lewandowska wraz z uczniami klasy 3f. Dzieci miały okazję zobaczyć wiele doświadczeń, a także same w nich uczestniczyły. Były również świadkami wybuchu wulkanu. W Świecie Magii każdy młody człowiek mógł namalować zaczarowany rysunek bez kredek, używając tylko „magicznej cieczy”. Na koniec otrzymali różnokolorowe baloniki, które były napompowane bez użycia ust. Ostatnie doświadczenie to zrobienie dymu, który „przyszłym licealistom” przypominał dym z komina pociągu, więc pożegnanie ze Światem Magii przebiegło w rytm piosenki „Jedzie pociąg z daleka…”, która „dowiozła” ich następnie do Krainy Przyrody, czyli lekcji biologii w praktyce. Lekcja została przygotowana przez panią Annę Piekarską wraz z uczniami z klasy 2f. „Młodzi licealiści” na początek odgadywali zagadki o zwierzętach i roślinach, byli świadkami doświadczenia biologicznego dotyczącego działania środków myjących. Następnie mogli oglądać preparaty biologiczne przedstawiające pożyteczne i szkodliwe owady, szkielety zwierząt. Mogli również zobaczyć modele oka i ucha i posłuchać w prosty sposób jak one „działają”. Na koniec każdy z przedszkolaków prowadził obserwację mikroskopową, w której ukryty był „świat” kolorów i kształtów.

te: 0.017s dbnc: 6 dbnq: 6