39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
INFORMACJA
O ZMIANIE SPOSOBU ZAŁATWIANIA SPRAW
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Mielcu

Więcej informacji tutaj
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej
(Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

w okresie od 25 marca do 10 kwietnia zajęcia w naszej szkole realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dla rodziców i uczniów
(ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY)

Uwaga! Termin wpłaty kolejnej raty na wycieczkę do Anglii i Walii przesunięty do 5.06.2020.

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej
18 grudnia 2014r. | Administrator

10 grudnia w Rzeszowie odbyła się uroczysta gala wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej. Wśród 231 laureatów ze szkół ponadgimnazjalnych z województwa podkarpackiego znalazła się Patrycja Ziomek z klasy 3b. Nagrody wręczyli: wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska i kurator oświaty Jacek Wojtas.

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej wręczono 15 osobom z naszego województwa – w tym Jakubowi Cisło, ubiegłorocznemu absolwentowi „Kopernika”.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane są uczniom szkoły maturalnej, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem i uzyskali najwyższą średnią ocen w swojej szkole. Natomiast stypendium Ministra Edukacji Narodowej mogą otrzymać laureaci i finaliści olimpiad międzynarodowych oraz konkursów o zasięgu ogólnopolskim. Naszym stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.

te: 0.009s dbnc: 6 dbnq: 6