39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

MarzyMy i Wy
24 stycznia 2015r. | Administrator

Od grudnia uczniowie II LO mogą uczestniczyć w projekcie społecznym MarzyMy i Wy, który w całości opracowały, a teraz realizują uczennice z klas Ic i If (Paulina Kaczmarczyk, Karolina Król i Ania Trybulec). Kampania ma za zadanie zwrócić uwagę młodzieży i ludzi dorosłych na bardzo aktualny problem życia w pośpiechu i zabiegania, a co za tym idzie, również marginalizacji potrzeby samorealizacji i spełnienia w życiu prywatnym.

Akcje są zaplanowane w taki sposób, aby nie kolidowały z nauką i pracą. Pierwsze z nich już zostały przeprowadzone. Na początku grudnia uczniowie każdej klasy otrzymali ankiety, które pomogły w ułożeniu programu odpowiadającego potrzebom naszego środowiska. Druga część ankiety była miejscem do wyjawienia swojej zachcianki – drobnego marzenia, którego spełnienie sprawiłoby nam przyjemność. Następnie z wszystkich ankiet została utworzona Tablica Marzeń. Każdy mógł podejść, poczytać i wybrać marzenie, które byłby w stanie spełnić. Ostatniego dnia przed świętami tj. 19 grudnia, miało miejsce rozdanie podarunków, czyli właściwie - spełnianie marzeń. Akcja spotkała się z lekkim zdziwieniem uczniów, którzy nie bardzo wierzyli, że wszystkie zapowiedzi są jak najbardziej prawdziwe i poważne. Mimo to przeważały pozytywne komentarze, a uśmiech na twarzach obdarowywanych sprawił, że akcja została zaliczona do udanych. Jednak, jak mówią same organizatorki, nie powinno się sprowadzać jej tylko do kupowania prezentów. „Chodziło nam o pokazanie rówieśnikom, że po pierwsze, w nasze szare życie warto wplatać drobne przyjemności, które tak niewiele kosztują, a mają ogromną siłę pozytywnego promieniowania. Po drugie, warto szukać sposobu dążenia do celu, nie rezygnować i nie poddawać się zniechęceniu. Z drugiej strony zaś, chciałyśmy zmotywować uczniów do wzajemnej integracji. To że kogoś nie znamy, wcale nie oznacza, że nie istnieje. Dlatego nasze akcje mają otwierać młodych na świat, na innych ludzi. Pokazywać, że nie można bać się nieznanego, tylko dlatego, że nigdy się tego nie spróbowało. Koło się zamyka, a życie upływa w nieświadomości.” Dziewczyny zapowiadają również kolejne akcje. A na Tablicy Marzeń pozostała tylko jedna kartka… z prośbą o lajki facebook’owego profilu Marzymy i Wy. Dziewczyny pomogły spełnić nasze marzenia, więc dlaczego my nie pomożemy im? Logujmy się zatem na facebooka, lajkujmy i z uwagą wypatrujmy kolejnych akcji.

obrazek
te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6