39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Naukowo w II LO
5 marca 2015r. | Administrator

Ostatnie tygodnie upłynęły naszym uczniom w bardzo naukowej atmosferze. Końcem stycznia trzecioklasiści uczestniczyli w zajęciach z przedsiębiorczości prowadzonych przez dyrektora banku BZWBK, pana Michała Pękalskiego. Klasa 2b wzięła udział w lutowej konferencji naukowej z fizyki organizowanej przez I LO i Politechnikę Rzeszowską. W lutym i marcu klasa 3b wzięła udział w dwóch wykładach ZOD AGH na tematy: "Jak wynalazki ukształtowały współczesną technikę" oraz "Inżynieria mechaniczna jako istotny element rozwoju cywilizacyjnego". W marcu odbyły się również "Ciekawe lekcje" prowadzone przez pracowników WSIiZ w Rzeszowie, w których uczestniczyli uczniowie klas 1a i 3f. Tematy lekcji to: "Tabletka cud - fakty i mity na temat suplementów diety" oraz "Fizjoterapia XXI wieku - czy warto być fizjoterapeutą?".

te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6