39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Ciekawa lekcja geografii
11 marca 2015r. | Administrator
obrazek obrazek

9 marca, w ramach lekcji geografii, klasa 1f pod opieką pani Joanny Balcerzak, pojechała na krótką wycieczkę do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec, aby dowiedzieć się o niej nieco więcej.

Uczniowie usłyszeli od pana prowadzącego zajęcia wiele ciekawych rzeczy, na przykład, że jest to najstarsza Specjalna Strefa Ekonomiczna w Polsce, która powstała w 1995 r. oraz że jej grunty są położone na terenach wielu województw, takich jak lubelskie, małopolskie, podkarpackie, śląskie i zachodniopomorskie.

Uczniowie poznali najważniejszych inwestorów, czyli np. Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o., Kirchhoff Polska Sp. z o.o., znaczące osiągnięcia oraz perspektywy i wydarzenia z życia strefy. Tego wszystkiego dowiedzieli się w budynku Agencji Rozwoju Przemysłu, a następnie ruszyli autobusem na przejażdżkę po strefie ekonomicznej, aby zobaczyć wszystkie firmy z bliska oraz poznać, czym się dokładnie zajmują. Tego dnia na pewno wiele osób uzyskało wiedzę, jakiej wcześniej nie miało, a przecież mieszkając w Mielcu, warto wiedzieć, co się dzieje na „strefie”, skoro jest ona tak ważnym obszarem naszego miasta.

obrazek obrazek
te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6