39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

Zgodnie z decyzją władz państwowych
od 19.10 II LO przechodzi na tryb zdalny.

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Młodzież z Izraela w „Koperniku”
3 kwietnia 2015r. | Administrator

12 marca, już po raz czwarty, II Liceum im Mikołaja Kopernika w Mielcu odwiedzili uczniowie izraelskiej szkoły średniej w Or Yehuda, niedaleko Tel Awiwu. Spotkania odbywają się z inicjatywy historyka, pana Henryka Dugiełło, w ramach projektu „Bliżej Siebie”.

W tym roku, spotkanie rozpoczęło się, można powiedzieć już tradycyjnie, na Górze Śmierci w Pustkowie. Tam dość długo trwało samo przywitanie, potem wspólnie przy bardzo zimowej aurze odbyliśmy spacer po wzgórzu, na szczycie którego nasi przyjaciele z Izraela przygotowali ceremonię w hołdzie ofiarom obozu w Pustkowie.

obrazek

Po około godzinnej uroczystości, nieco zziębnięci, przyjechaliśmy do siedziby naszej szkoły w Mielcu. W pierwotnym planie mieliśmy wszyscy udać się do restauracji „Karczma Polska”, gdzie miała odbyć się prezentacja specjałów polskiej kuchni. Niestety na taka formę spotkania nie zgodziły się czynniki odpowiedzialne za bezpieczeństwo naszych gości, i na tydzień przed wizytą musieliśmy zmienić przebieg spotkania. Postanowiliśmy pokazać to, co mamy najlepsze, nasz wspaniały chór szkolny oraz naszych utalentowanych muzycznie uczniów. Po przyjeździe do szkoły pan dyrektor serdecznie powitał wszystkich i zaprosił do wspólnej zabawy. Wspaniały występ, jak zwykle, zaprezentował nasz chór, potem absolwent - Michał Kasprzak zaśpiewał po hebrajsku bardzo popularną w Izraelu piosenkę, czym początkowo wprawił wszystkich w zdumienie. Później nasi goście rozpoczęli wspólne śpiewanie i taniec. Zapanować nad wszystkimi było bardzo trudno. Zaprezentowaliśmy nasze regionalne stroje ludowe i przeprowadziliśmy kilka konkursów z nagrodami, np.: „Jak poprawnie mówić po polsku”, a na koniec goście zwiedzili szkołę. Jak zwykle wszyscy mówili dużo po angielsku, robili tysiące zdjęć, a wszystko we wspaniałej atmosferze przyjaźni i radości. Mieliśmy okazję gościć panią dyrektor szkoły w Izraelu, otrzymaliśmy od niej specjalne podziękowania w formie pamiątkowej tabliczki, która jako kolejna już zawiśnie obok pokoju nauczycielskiego. My przygotowaliśmy pamiątkowy kolaż ze spotkania w ubiegłym roku, wręczyliśmy albumy i prezenty, które otrzymaliśmy od naszych władz lokalnych i samorządowych. Spotkanie trwało od godziny 9 do 13, a później nasi goście pojechali do Krakowa, gdzie mieli kolejny etap swojego podróżowania po naszym kraju. A my udaliśmy się do „Karczmy Polskiej” na wcześniej zamówione już pierogi, gołąbki i żurek. Wszystko było bardzo pyszne. Spotkanie było znakomitą okazją do wzajemnego poznania, praktykowania konwersacji po angielsku i pozbywania się wszelkich uprzedzeń i stereotypów w kontaktach międzyludzkich. Było spotkaniem wyczekiwanym przez naszych uczniów, czego dowodem była niezwykła ich aktywność organizacyjna w przygotowaniu wizyty.

Dziękujemy wszystkim, którzy przygotowali spotkanie, a szczególnie panu Henrykowi Dugiełło, który był jego inicjatorem. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku spotkanie też się odbędzie.

te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6