39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
INFORMACJA
O ZMIANIE SPOSOBU ZAŁATWIANIA SPRAW
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Mielcu

Więcej informacji tutaj
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej
(Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

w okresie od 25 marca do 10 kwietnia zajęcia w naszej szkole realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dla rodziców i uczniów
(ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY)

Uwaga! Termin wpłaty kolejnej raty na wycieczkę do Anglii i Walii przesunięty do 5.06.2020.

Niecodzienna lekcja matematyki
14 kwietnia 2015r. | Administrator

13 kwietnia odbyła się lekcja matematyki dla uczniów klas trzecich z rozszerzoną matematyką przeprowadzona przez panią dr Beatę Strycharz-Szemberg, która jest absolwentką "Kopernika" i pracownikiem naukowym Politechniki Krakowskiej. Lekcja w naszym liceum była okazją do poznania tej krakowskiej uczelni, z którą nasza szkoła przez wiele lat współpracowała, organizując wspólnie egzamin maturalny połączony z rekrutacją na politechnikę. Pani Szemberg przybliżyła naszym maturzystom zagadnienia z matematyki na poziomie wyższym na temat liczb zespolonych.

obrazek
te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6