39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

„Nie zagubić talentu”
30 grudnia 2012r. | Administrator

19 grudnia w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie miało miejsce uroczyste wręczenie nagród Zarządu Województwa Podkarpackiego „Nie zagubić talentu”. W tegorocznej piątej edycji programu nagrodę wręczono między innymi zwycięzcom międzynarodowego konkursu „Odyseja Umysłów”, którzy w maju tego roku reprezentowali Polskę, województwo podkarpackie i II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu na światowym finale w Iowa State University w Stanach Zjednoczonych.

Uroczystego wręczenia nagród dokonała Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Pani Anna Kowalska, a nagrodę otrzymali:

  • Barbara Balcerzak (IIIc)
  • Paulina Bąk (IIIc)
  • Karolina Gajek (IIIc)
  • Jakub Janusz (IIIf)
  • Aleksandra Łuczkanyn (IIIb)
  • Jakub Mrozik (IIIg)
  • Magdalena Reguła (IIIc)

Zobacz zdjęcia...

obrazek

Program „Nie zagubić talentu” wspiera uzdolnioną młodzież mieszkającą na terenie województwa podkarpackiego i uczącą się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Program oferuje:

  • stypendium dla uczniów uzdolnionych w jednej dziedzinie sztuki,
  • nagrody pieniężne dla laureatów olimpiad, konkursów i turniejów o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim bądź międzynarodowym,
  • stypendia dla uczniów posiadających szczególne osiągnięcia w nauce.
te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6