39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Warsztaty kulturowo-językowe
18 czerwca 2015r. | Administrator

17 czerwca odbyła niezwykła lekcja geografii, na której gościem specjalnym był Tony Lam (Lam Kin Hang) z Hong Kongu. Tony studiuje "Board Discipline of Hotel and Tourism Management" na Uniwersytecie w Hong Kongu. Do Polski przybył w ramach projektu KIDSpeak AIESEC. W naszej szkole na lekcjach geografii poprowadził warsztaty kulturowo – językowe. Tony poprowadził zajęcia wg indywidualnego programu, którego celem jest edukacja językowa oraz poszerzenie wiedzy dotyczącej geografii, kultury, historii kraju, z którego pochodzi. Uczniowie bawili się świetnie, z ciekawością wysłuchali przekazanej przez Toniego wiedzy, a także mogli sprawdzić swój angielski w praktyce. Gościa z Hongkongu zaprosiła do II LO nauczycielka geografii Anna Piękoś, dzięki uprzejmości dyrekcji i nauczycieli j. angielskiego z Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej. Zapraszamy do oglądnięcia zdjęć.

te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6