39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
INFORMACJA
O ZMIANIE SPOSOBU ZAŁATWIANIA SPRAW
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Mielcu

Więcej informacji tutaj
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej
(Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

w okresie od 25 marca do 10 kwietnia zajęcia w naszej szkole realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dla rodziców i uczniów
(ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY)

Uwaga! Termin wpłaty kolejnej raty na wycieczkę do Anglii i Walii przesunięty do 5.06.2020.

Spotkanie autorskie
22 czerwca 2015r. | Administrator

W czwartek, 18 czerwca, w Dworku Oborskich miało miejsce spotkanie autorskie z mieleckim poetą, panem Wiesławem Królikowskim. Wystąpili na nim uczniowie klasy Ia - Marcel Orłowski, Weronika Młynek i Konrad Dudziński. Przedstawili swoje interpretacje tekstów artysty, czytając jego wiersze w towarzystwie aktorki SCK, pani Magdaleny Kriger i jej podopiecznych.

te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6