39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
INFORMACJA
O ZMIANIE SPOSOBU ZAŁATWIANIA SPRAW
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Mielcu

Więcej informacji tutaj
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej
(Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

w okresie od 25 marca do 10 kwietnia zajęcia w naszej szkole realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dla rodziców i uczniów
(ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY)

Uwaga! Termin wpłaty kolejnej raty na wycieczkę do Anglii i Walii przesunięty do 5.06.2020.

Powrót do szkoły
5 listopada 2015r. | Administrator

3 listopada gościliśmy w naszej szkole Jerzego Świądra, który na co dzień pracuje jako tłumacz pisemny w Parlamencie Europejskim w Luksemburgu. Jerzy Świąder, absolwent II Liceum, spotkał się z uczniami klas trzecich w ramach projektu „Back to School” (powrót do szkoły), organizowanego przez instytucje unijne. Uczestniczący w nim pracownicy Parlamentu Europejskiego i innych instytucji przyjeżdżają do swoich byłych szkół, żeby opowiedzieć uczniom o swojej pracy i przybliżyć zagadnienia związane z Unią Europejską.

obrazek

Podczas 3 dwugodzinnych spotkań mających formę multimedialnego wykładu Jerzy Świąder opowiedział o instytucjach UE, skupiając się na kwestii wielojęzyczności oraz pracy tłumacza pisemnego w Parlamencie Europejskim. Uczniowie mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę, rozwiązując w grupach quiz na temat UE. Prezentacja spotkała się z szerokim zainteresowaniem uczniów, którzy zadawali wiele interesujących pytań.

te: 0.009s dbnc: 6 dbnq: 6