39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

Zgodnie z decyzją władz państwowych
od 19.10 II LO przechodzi na tryb zdalny.

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Powrót do szkoły
5 listopada 2015r. | Administrator

3 listopada gościliśmy w naszej szkole Jerzego Świądra, który na co dzień pracuje jako tłumacz pisemny w Parlamencie Europejskim w Luksemburgu. Jerzy Świąder, absolwent II Liceum, spotkał się z uczniami klas trzecich w ramach projektu „Back to School” (powrót do szkoły), organizowanego przez instytucje unijne. Uczestniczący w nim pracownicy Parlamentu Europejskiego i innych instytucji przyjeżdżają do swoich byłych szkół, żeby opowiedzieć uczniom o swojej pracy i przybliżyć zagadnienia związane z Unią Europejską.

obrazek

Podczas 3 dwugodzinnych spotkań mających formę multimedialnego wykładu Jerzy Świąder opowiedział o instytucjach UE, skupiając się na kwestii wielojęzyczności oraz pracy tłumacza pisemnego w Parlamencie Europejskim. Uczniowie mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę, rozwiązując w grupach quiz na temat UE. Prezentacja spotkała się z szerokim zainteresowaniem uczniów, którzy zadawali wiele interesujących pytań.

te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6