39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

VIII Dyktando Niepodległościowe
12 listopada 2015r. | Administrator

„Jednakże częściej są to hultaje, hołdujący francuszczyźnie obieżyświaty, obskuranci i obżartuchy mitrężący czas na nicnierobieniu. […] przez wiraże studwudziestotrzyletniej niewoli […] to kilka wspomnianych na łapu-capu przykładów […]” – to tylko niektóre z trudnych wyrazów, które znalazły się w tekście Dyktanda Niepodległościowego przygotowanego przez panie: Jolantę Gałkowską i Magdalenę Zalotyńską.

8 listopada w SCK odbyło się dyktando przygotowane po raz ósmy przez naszą szkołę pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego, Starosty Powiatu Mieleckiego oraz Prezydenta Miasta Mielca. Upamiętniliśmy w ten sposób 97. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

obrazek

Po sprawdzeniu ponad 250 dyktand, wyłoniono trzy osoby najlepiej znające meandry polskiej ortografii. Są to: Julia Zięba, Piotr Grzesik i Mariusz Wojciechowski. Zwycięzcy otrzymali wieczne pióra ufundowane przez patronów Dyktanda Niepodległościowego: Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla, Starostę Powiatu Mieleckiego Zbigniewa Tymułę i Prezydenta Miasta Mielca Daniela Kozdębę. Uroczysta gala, na której nagrodzono laureatów oraz najmłodszego - Patrycję Wilk i najstarszego uczestnika dyktanda - panią Łucję Bielec, odbyła się 11 listopada w SCK. Podczas koncertu wiązankę patriotycznych pieśni wykonały połączone chóry: naszego liceum i Towarzystwa Śpiewaczego „Melodia” pod dyrekcją pana Antoniego Stańczyka.

W tym roku dzięki hojności naszych darczyńców mogliśmy rozlosować wśród uczestników dyktanda ponad sto zestawów nagród. Oprócz w/w patronów Dyktanda Niepodległościowego sponsorami nagród byli: Basco 2 Sp. z o.o. spółka komandytowa, Centrum Stylizacji Magdaleny Janeczek, Cukiernia Pokusa Marta Rączka-Żurawska, Członek Zarządu Powiatu Mieleckiego – Joanna Rębisz, Extreme Fitness, Kino Galaktyka, Mary Kay Katarzyna Kluz – doradca ds. pielęgnacji i wizażu, Firma Xerima, GUMOTIV Paweł Róg, II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Mielcu, Księgarnia Atena, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Multimedia Polska, Muzeum Regionalne w Mielcu, Salon fryzur AGA Agnieszka Sypek, TARGUM MIELEC Sp. z o.o. spółka komandytowa, Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej, Tygodnik Regionalny KORSO, Wydawnictwo Szkolne OMEGA.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!

te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6