39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

Zgodnie z decyzją władz państwowych
od 19.10 II LO przechodzi na tryb zdalny.

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Ranking Liceów STEM Perspektywy 2016
31 maja 2016r. | Administrator

Perspektywy ogłosiły wyniki drugiej edycji Rankingu Liceów STEM Perspektywy 2016 – nasze liceum uzyskało 108 miejsce w Polsce. Jesteśmy jedyną szkoła powiatu mieleckiego w gronie 200 najlepszych liceów!

STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka) to obszary kształcenia, przez które wiedzie najkrótsza droga do kariery w nauce i technice. Hasło STEM jest powszechnie znane w edukacji i gospodarce USA i innych krajów, i kojarzy się z dobrą edukacją, innowacyjnością i rozwojem.

Celem Rankingu Liceów i Techników STEM jest budzenie w młodych ludziach pasji do takich przedmiotów jak matematyka, fizyka, chemia i informatyka oraz inspirowanie ich do podejmowania studiów na kierunkach inżynierskich i w naukach ścisłych.

Ranking wskazuje licea i technika, które najlepiej przygotowują kandydatów na takie właśnie studia. Inicjatorzy rankingu są przekonani, że stanie się on rekomendacją zarówno dla kandydatów do szkół zainteresowanych naukami ścisłymi i technicznymi, jak i dla wiodących uczelni, ceniących absolwentów szkół ponadgimnazjalnych najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych.

Przewodniczącym Kapituły Rankingu Liceów STEM Perspektywy 2016 jest prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W skład Kapituły wchodzą: prof. dr hab. Irmina Herburt – dziekan Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW, prof. dr hab. Stanisław Chwirot – dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, prof. dr hab. Krzysztof Diks – przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej, Wojciech Małecki – dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu oraz Waldemar Siwiński – prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

Ranking Liceów STEM 2016 uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2015 r. zdawało minimum 12 maturzystów, a średnie wyniki szkoły z matematyki były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej. Ranking został oparty na trzech kryteriach:

  • - wynikach matury na poziomie rozszerzonym z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia oraz informatyka (50%),
  • - wynikach matury obowiązkowej z matematyki (25%),
  • - sukcesach szkół w olimpiadach przedmiotowych, krajowych i międzynarodowych, odpowiadających swoim profilem zakresowi STEM (25%).

Łącznie sklasyfikowano 200 najlepszych liceów STEM w Polsce.

W drugiej edycji Rankingu Liceów STEM Perspektywy 2016 zwyciężyło XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie. Na drugim miejscu jest Liceum Akademickie UMK w Toruniu, na trzecim miejscu jest XIII LO w Szczecinie, na czwartym – LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu, a na piątym – Publiczne LO Politechniki Łódzkiej.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6