39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Wycieczka do Nadleśnictwa Tuszyma
11 czerwca 2016r. | Administrator

6 czerwca uczniowie klasy IIc wzięli udział w wycieczce edukacyjno-rozrywkowej do Nadleśnictwa Tuszyma. Inicjatorkami i jednocześnie opiekunkami wyjazdu były panie Anna Piekarska i Lidia Głuszak. Podczas wycieczki pod opieką pana Leśniczego Artura Święcha, uczniowie zwiedzili budynek Nadleśnictwa Tuszyma, pojechali do hodowli konika polskiego oraz zobaczyli ponad 300-letni pomnik przyrody. W międzyczasie mieli okazję wysłuchać ciekawego wykładu dotyczącego historii odwiedzonych miejsc, ziołolecznictwa, a także roli przyrody w życiu każdego z nas.

obrazek

Główny cel wycieczki - zobaczenie wyjątkowych i urokliwych miejsc naszej okolicy został w pełni zrealizowany. Całości dopełnił grill zorganizowany w wiacie edukacyjnej Leśnictwa Szkółkarskiego w Przecławiu. Wycieczka z pewnością na długo pozostanie w pamięci naszych uczniów, ponieważ dzięki tej krótkiej lekcji przyrody, mieli możliwość poznać bliżej faunę i florę okolicznych terenów.

te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6