39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

Zgodnie z decyzją władz państwowych
od 19.10 II LO przechodzi na tryb zdalny.

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Dzień Zdrowej Żywności – druga edycja
15 czerwca 2016r. | Administrator

O tym, że zdrowe odżywianie jest potrzebne i inspirujące, wie każdy, kto dołączył do załogi II LO. 15 czerwca w naszej szkole miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Od samego rana uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły mieli możliwość odbierania zdrowych zestawów zawierających pięć propozycji pożywnych posiłków. Akcja pod hasłem „Regularność to podstawa” miała na celu zachęcenie do planowania zbilansowanej diety i ukazanie podstawowych zasad właściwego komponowania posiłków.

Wszystkie kwestie logistyczne, czyli podział obowiązków, zakupy produktów, przygotowanie potraw i wreszcie ich dystrybucja, zostały wykonane przez uczniów i z ich inicjatywy, stąd Dzień Zdrowej Żywności okrzyknięto ogromnym sukcesem. Autorzy wydarzenia – klasa IIc, zgodnie przyznają, że zainteresowanie ofertą posiłków przeszło ich oczekiwania. „Nie spodziewaliśmy się, że zgłosi się tyle osób, które chciałyby spróbować nowych smaków i wziąć udział w czymś, czego do tej pory w szkole nie organizowano. Bardzo nas to cieszy i daje motywację do planowania 3. edycji.” Także nauczyciele byli mile zaskoczeni zaangażowaniem uczniów: „Akcja pokazała, że w szkole jest potrzeba dodatkowej aktywizacji uczniów a każdemu, nawet najbardziej szalonemu pomysłowi, należy się chwila rozważenia.” Liczymy, że pozostałe klasy pójdą podobnym tropem i od września szkoła zatętni nowymi inicjatywami.

te: 0.017s dbnc: 6 dbnq: 6