39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

Zgodnie z decyzją władz państwowych
od 19.10 II LO przechodzi na tryb zdalny.

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Podsumowanie projektu „Lepiej grać niż ćpać”
23 grudnia 2016r. | Administrator

Dobiegła końca realizacja projektu „Lepiej grać niż ćpać”. Chyba nie ma w szkole osoby, która choć raz nie słyszała hasła przewodniego tej akcji. Oprócz rozgrywek sportowych uczniowie Kopernika w ramach projektu wzięli udział w warsztatach profilaktycznych oraz w konkursie filmowym.

Na początku realizacji projektu odbył się Szkolny Turniej Piłki Nożnej, w którym rywalizowało 9 drużyn klasowych, w sumie ponad 90 osób z klas I, II i III. Został on zakończony uroczystym ogłoszeniem zwycięskich drużyn (I miejsce - klasa 2c/f, II miejsce - klasa 3b, III miejsce - klasa 1a) oraz wyłonieniem dziesięcioosobowej reprezentacji szkoły na zbliżającą się inauguracje projektu Football Challenge. 10 listopada w Szkole Podstawowej nr 11 zorganizowana została wielka impreza sportowa, w której uczestniczyło po 40 osób z sześciu mieleckich szkół realizujących projekt. 20 kibiców, tzw. Ultrasów, oceniano za kreatywność, sportowy doping i hasła antynarkotykowe. Nasi kibice zajęli II miejsce, wyróżnili się prezentowanymi piramidami wieloosobowymi i skandowanymi hasłami antynarkotykowymi, dopingując naszych piłkarzy. Ponadto 10 dziewcząt pięknie zaprezentowało się podczas maratonu zumby - były najlepsze!

Kolejnym działaniem objęci zostali rodzice naszych uczniów podczas spotkania z terapeutą, który w poruszający sposób przedstawił zagrożenia, jakie niosą za sobą „próby” różnych środków psychoaktywnych. Ten sam terapeuta spotkał się z uczniami klas I i II, którzy pozytywnie oceniali te warsztaty. Wszyscy, którzy mieli taką chęć i potrzebę, mogli się spotkać z terapeutą w czasie dyżurów poza terenem szkoły.

Uczniowie otrzymali kolorowe bransoletki jako prezent za rzetelne wypełnienie ankiety na temat zagrożeń nałogami w naszym regionie.

Na zwieńczenie projektu powstały wspaniałe, poruszające filmy, stworzone przez młodzież na konkurs „Manifest młodych przeciw nałogom”. 14 grudnia w trakcie konferencji podsumowującej projekt rozstrzygnięto konkurs filmowy. I tak II miejsce i wyróżnienie Prezydium IPA Region Mielec otrzymał film „Nieświadomość” autorstwa Michała Kozioła z klasy 2b, wyróżniony został również film uczennic z klasy 2a, Aleksandry Rataj, Katarzyny Konefał i Weroniki Płaza. Gratulujemy!

Koordynatorem projektu w naszej szkole była pani Agnieszka Kusak.

Zobacz zdjęcia:

te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6