39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Celtyckie klimaty, czyli obchody Dnia Św. Patryka w II LO
20 marca 2017r. | Administrator

W piątek 17 marca korytarze naszej szkoły zdominował kolor zielony. Na przerwach rozbrzmiewała celtycka muzyka. W ten oto sposób II LO przyłączyło się do obchodów Dnia Świętego Patryka, który jest świętowany nie tylko w Irlandii, ale też na całym świecie przez wszystkich, którzy w ten jeden dzień czują się Irlandczykami. Nic więc dziwnego, że nie zabrakło nawet postawnych „Szkotów” i ich uroczych towarzyszek w kraciastych spódnicach. Wszystkie grupy przebierańców włączyły się do zabawy w duchu Celtyckich klimatów, bo takie było właśnie motto całej imprezy.

Momentem kulminacyjnym był montaż słowno-muzyczny na sali gimnastycznej. Na tle imponującego zamczyska, ozdobionego i irlandzkimi i szkockimi symbolami, uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i taneczne, wykonując irlandzkie piosenki oraz tańcząc do dźwięków celtyckiej muzyki...

Nad organizacją tego niewątpliwie widowiskowego przedstawienia czuwały anglistki - panie Urszula Żurawska, Agnieszka Czechura i Elżbieta Łukaszek.

Zobacz zdjęcia i filmy...

te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6