39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Pożegnanie absolwentów II LO
29 kwietnia 2017r. | Administrator

28 kwietnia 2017 r. odbyło się uroczyste pożegnanie kolejnego rocznika absolwentów naszego liceum. W tym roku szkolnym mury „Kopernika” opuściło 188 uczniów z siedmiu oddziałów klasowych. Podczas gali nagrody książkowe otrzymali olimpijczycy i laureaci konkursów przedmiotowych, uczniowie z najwyższą średnią ocen oraz wyróżniający się w pracy na rzecz szkoły i środowiska. Okolicznościowe dyplomy z podziękowaniem za zaangażowanie w życie szkoły otrzymali rodzice tegorocznych absolwentów.

W imieniu absolwentów słowa podziękowania do nauczycieli, rodziców i swoich kolegów skierowała Anna Trybulec z klasy 3c. Aniu bardzo serdecznie dziękujemy Ci za ogrom pracy, jaką wykonałaś na stanowisku przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego i wzruszające słowa podziękowania!

Oprawę artystyczną uroczystości oraz słodki poczęstunek przygotowała klasa 2f pod kierunkiem pani Agnieszki Czechury.

Absolwentom życzymy tradycyjnego „połamania pióra” na maturze i dalszych sukcesów w życiu osobistym!

Zobacz zdjęcia...

te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6