39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
INFORMACJA
O ZMIANIE SPOSOBU ZAŁATWIANIA SPRAW
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Mielcu

Więcej informacji tutaj
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej
(Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

w okresie od 25 marca do 10 kwietnia zajęcia w naszej szkole realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dla rodziców i uczniów
(ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY)

Uwaga! Termin wpłaty kolejnej raty na wycieczkę do Anglii i Walii przesunięty do 5.06.2020.

Lekcja historii – 80 lat COP
28 września 2017r. | Administrator

28 września uczniowie klas: Ie, IIIe brali udział w konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Regionalne SCK i Wyższą Szkołę Gospodarki i Zarządzania w Mielcu z okazji 80-lecia Centralnego Okręgu Przemysłowego. Była to okazja do poznania historii naszego miasta w 20-leciu międzywojennym, roli ministra Eugeniusza Kwiatkowskiego – wizjonera polskiej gospodarki i twórcy Centralnego Okręgu Przemysłowego. Wykłady ilustrowane były oryginalnymi zdjęciami z tego okresu, ukazującymi rozwój miasta i działalność Polskich Zakładów Lotniczych.

te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6