39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Wielki sukces naszego chóru
19 marca 2013r. | Administrator

W dniach od 15 do 17 marca 2013 r. chór II LO pod dyrekcją pana Antoniego Stańczyka brał udział w XVI Międzynarodowym Festiwalu Chórów Młodzieżowych i Chórów Młodych „RAINBOW” w St. Petersburgu w Rosji. Jest to festiwal wyłącznie dla chórów amatorskich, które mogą brać udział w dziewięciu różnych kategoriach. Nasz chór wystąpił w kategorii A4, czyli mieszane chóry młodzieżowe do lat 21, liczące minimum 16 śpiewaków, i zdobył I miejsce.

Celem festiwalu jest wspieranie i rozwój poziomu śpiewaczego chórów, wymiana doświadczeń dyrygentów i śpiewaków, możliwość koncertowania dla szerokiej publiczności oraz sposobność do zwiedzania najpiękniejszych zakątków miasta, w którym odbywa się festiwal.

Występy chórów podczas XVI Festiwalu, w Sali Kapella Muzycznej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Petersburgu, oceniało międzynarodowe Jury złożone z pięciu sędziów pod przewodnictwem profesora Aleksandra Łoginowa. Jury brało pod uwagę intonację, emisję głosu, interpretację, stylistyczną różnorodność programu i ogólny efekt artystyczny. Skrupulatnie liczy się wszystko, także czas występu na scenie, który nie może przekroczyć 15 minut, wliczając w to profesjonalne wejście i zejście ze sceny.

Każdy chór musi wykonać 4 utwory, z których minimum dwa muszą być śpiewane a cappella. Spośród bogatego repertuaru, które ma każdy chór w swoim dorobku, należy wybrać utwory według klucza: 1) pieśń sakralna lub klasyczna skomponowana do XIX w., 2) pieśń ludowa lub inspirowana folklorem, 3) utwór skomponowany po roku 1980, 4) utwór dowolnie wybrany.

Chór II LO na festiwalu w Petersburgu wykonał:

  • 1. Tomás Luis de Victoria – O Magnum Mysterium
  • 2. Ludomir Różycki – Kołysanka ludowa
  • 3. Antoni Stańczyk – Sanctus
  • 4. Olivier Messiaen – O Sacrum Convivium

Wyjazd do Petersburga był podróżą marzeń dla chórzystów. Festiwal był okazją nie tylko do rywalizacji i występów, ale także możliwością zobaczenia jednego z najpiękniejszych miast na świecie – Sankt Petersburga – miasta słynącego ze wspaniałych zabytków oraz związanego z życiem wielu muzyków: Glinki, Rachmaninowa, Prokofiewa, Szostakowicza, Czajkowskiego i wielu innych ważnych ludzi dla kultury światowej: Dostojewskiego, Chagalla, Fabergé, Gogola czy Puszkina. Nasi młodzi artyści koncertowali także w soborze Św. Piotra i Pawła w Petersburgu budząc zachwyt słuchaczy.

Wyjazd był możliwy dzięki ogromnemu zaangażowaniu Rodziców chórzystów i wielu ludzi dobrej woli z Mielca i regionu. Słowa najserdeczniejszych podziękowań kierujemy do pań: Ireny Grazda i Rity Zielińskiej za poświęcenie cennego czasu w organizację całego wyjazdu i pozyskanie sponsorów. Proboszczom mieleckich parafii za możliwość koncertowania w ich kościołach i zbiórkę datków wśród parafian oraz księżom z parafii MBNP. Wszystkim firmom, instytucjom i organizacjom: Staroście Powiatu Mieleckiego p. Andrzejowi Chrabąszczowi, Samorządowemu Centrum Kultury, Urzędowi Miasta Mielca, senatorowi p. Wadysławowi Ortylowi, firmom PZL Mielec, Geyer&Hosaja, Arkada, Retech, Spiroflex, Eurotech, P.W. Bibmot, Fotolab, Rekfol, Sierosławscy oraz p. Barbarze Sojce, p. Marzenie Nykiel, p. Halinie Zielińskiej, p. Wojciechowi Fitas, p. Ewie Czeczot, p. Wandzie Marusarz, wielu anonimowym mieszkańcom miasta Mielca za pomoc finansową oraz każdej osobie, która w jakikolwiek sposób wsparła wyjazd młodzieży serdecznie dziękujemy.

Panu Antoniemu Stańczykowi i chórzystom gratulujemy sukcesu i życzymy radości z każdej wyśpiewywanej sercem nuty.

Zobacz zdjęcia z St Petersburga...

obrazek

te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6