39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

Zgodnie z decyzją władz państwowych
od 19.10 II LO przechodzi na tryb zdalny.

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Spotkanie z Janem Myjkowskim
24 października 2017r. | Administrator

23 października w naszym liceum odbyło się spotkanie ze znanym mieleckim lekarzem Janem Myjkowskim, który wystąpił w innej niż na co dzień roli – roli pisarza. Pan Myjkowski jest bowiem autorem książki „Jan Myjak Myjkowski – poeta ludowy”, której tematem jest życie i działalność jego przodka żyjącego w Galicji na przełomie XIX i XX wieku. Młodzież i zaproszeni goście wysłuchali fragmentów książki. Uczniowie zadawali pytania dotyczące procesu twórczego, zainteresowań literackich gościa.

Pan Jan Myjkowski zdradził nam, że ma w szufladzie m.in. rękopisy wspomnień spisanych na podstawie rozmów z jego profesorami, którzy przeżyli czasy II wojny - obozów koncentracyjnych, powstania warszawskiego. Spotkanie autorskie było bardzo ciekawym doświadczeniem, ilustrującym, że niezależnie od wykonywanego zawodu można i trzeba realizować swoje pasje. Dziękując za spotkanie, panu doktorowi życzymy dużo zdrowia i długich lat życia oraz wydania kolejnych książek.

Zobacz zdjęcia...

te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6