39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

Zgodnie z decyzją władz państwowych
od 19.10 II LO przechodzi na tryb zdalny.

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

X Dyktando Niepodległościowe
10 listopada 2017r. | Administrator

„Któż z nas znużony późnojesienną chandrą, zżymając się na chimeryczne nastroje wokół, nie chciałby chyżo czmychnąć w wiraż mrzonek o wakacyjnych wojażach? […] Zamiast mitrężyć czas pół siedząc pół leżąc w fotelu zaplanujmy w okamgnieniu przyszłoroczne wakacje.” Tak rozpoczęło się jubileuszowe X Dyktando Niepodległościowe poświęcone ortograficznej podróży po najciekawszych zakątkach Polski, przygotowane przez panie: Jolantę Gałkowską i Magdalenę Zalotyńską. Najwięcej emocji wśród piszących wzbudziły słowa: quasi-turysta, kląskanie piegży, skoczyć obunóż na Szczeliniec, no i ostatnie zdanie dyktanda: Jeśli ni stąd, ni zowąd pojawił się na twojej twarzy uśmiech ironii jako komentarz do tego tekstu, rozważ odpowiedź na pytanie: „Znaszli ten kraj?”.

9 listopada w SCK odbyło się dyktando zorganizowane po raz dziesiąty przez naszą szkołę pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego, Starosty Powiatu Mieleckiego oraz Prezydenta Miasta Mielca. Upamiętniliśmy w ten sposób 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Po sprawdzeniu około 280 dyktand, zostaną wyłonione trzy osoby najlepiej znające polską ortografię. Zwycięzcy otrzymają wieczne pióra ufundowane przez patronów Dyktanda Niepodległościowego: Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla, Starostę Powiatu Mieleckiego Zbigniewa Tymułę i Prezydenta Miasta Mielca Daniela Kozdębę. Uroczysta gala, na której laureaci dyktanda zostaną nagrodzeni odbędzie się 11 listopada w SCK.

W tym roku dzięki hojności naszych darczyńców mogliśmy rozlosować wśród uczestników dyktanda 115 zestawów nagród. Oprócz w/w patronów Dyktanda Niepodległościowego sponsorami nagród byli (w kolejności alfabetycznej): Cafe Kredens Monika Mazur, Centrum Stylizacji Magdaleny Janeczek, Cukiernia Pokusa Marta Rączka-Żurawska, Firma Xerima, Gabinet fizjoterapii Już nie boli Bernadetta Cieśla, GUMOTIV Paweł Róg, Hotel Rado, II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Mielcu, Księgarnia Atena, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Muzeum Regionalne w Mielcu, NP Nieruchomości, Tygodnik Regionalny KORSO, Wydawnictwo Szkolne OMEGA, Zakład Mięsny DOBROWOLSCY. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!

Zobacz tekst dyktanda...

Zobacz zdjęcia...

te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6