39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
INFORMACJA
O ZMIANIE SPOSOBU ZAŁATWIANIA SPRAW
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Mielcu

Więcej informacji tutaj
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej
(Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

w okresie od 25 marca do 10 kwietnia zajęcia w naszej szkole realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dla rodziców i uczniów
(ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY)

Uwaga! Termin wpłaty kolejnej raty na wycieczkę do Anglii i Walii przesunięty do 5.06.2020.

Lekcje Europejskie
23 kwietnia 2013r. | Administrator

9 kwietnia 2013 roku w naszej szkole odbyły się "Lekcje Europejskie - Parlament Europejski bez tajemnic". Zajęcia prowadzone były przez asystentów pani Elżbiety Łukacijewskiej, posła do Parlamentu Europejskiego. Tematem zajęć były zagadnienia dotyczące funkcjonowania Parlamentu Europejskiego, jego celów i zadań. Asystenci pani europoseł przedstawili również wiele informacji na temat możliwości stażów i udziału w programach europejskich. W dwugodzinnych zajęciach wzięły udział klasy IIc i IIe. Zajęcia miały ładną oprawę multimedialną, na zakończenie odbyła się ciekawa dyskusja. Mamy nadzieję na kolejne, równie ciekawe spotkania.

te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6