39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
INFORMACJA
O ZMIANIE SPOSOBU ZAŁATWIANIA SPRAW
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Mielcu

Więcej informacji tutaj
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej
(Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

w okresie od 25 marca do 10 kwietnia zajęcia w naszej szkole realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dla rodziców i uczniów
(ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY)

Uwaga! Termin wpłaty kolejnej raty na wycieczkę do Anglii i Walii przesunięty do 5.06.2020.

Warsztaty historyczne
23 kwietnia 2013r. | Administrator

Od grudnia ubiegłego roku uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Mielcu uczestniczą w warsztatach historycznych organizowanych przez fundację im. prof. Bronisława Geremka w Warszawie. Projekt warsztatów historycznych to program kształcenia równoległy do tradycyjnego modelu szkolnego. Fundacja wspiera - poprzez program warsztatów i zajęć - zdolnych uczniów o zainteresowaniach humanistycznych. Uczennica klasy Ia Magdalena Kędzior, Hubert Lączak z klasy Ic i ich nauczyciel mgr Henryk Dugiełło, zakwalifikowani do grupy 20 uczniów i 10 nauczycieli z całej Polski, realizują aktualnie program warsztatów dotyczący Polski XX wieku. Zajęcia prowadzą naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego. W programie jest też zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego, Pałacu Prezydenckiego i wiele wizyt w warszawskich teatrach.

dary
te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6