39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Wycieczka klasy IF do Warszawy
22 listopada 2018r. | TK

Oferta Teatru Muzycznego „Roma” - wyskocz z klasą na „Pilotów” stała inspiracją do zorganizowania wycieczki do Warszawy. 20 listopada uczniowie klasy IF udali się do stolicy, by tam w sposób ciekawy, rozwijający spędzić dwa dni. W pierwszym dniu uczniowie wraz z przewodnikiem zwiedzili najciekawsze obiekty Łazienek. Kolejnym punktem była Niewidzialna Wystawa, czyli interaktywna podróż w niewidzialny świat, podczas której można było wypróbować jak radzić sobie w codziennych sytuacjach bez pomocy wzroku – wyłącznie za pomocą zmysłów: węchu, słuchu, dotyku. Pod opieką niewidomych przewodników uczniowie odwiedzili specjalnie wyposażone i całkiem wyciemnione pomieszczenia. Doświadczyli jak poruszać się w miejskim zgiełku, jak zapłacić za kawę w barze, jak poruszać się po mieszkaniu w całkowitych ciemnościach.

Wieczorne wyjście do Teatru Roma i sztuka „Piloci” wywarło ogromne wrażenie na wszystkich. Pełna emocji musicalowa opowieść, rozgrywająca się na tle wydarzeń historycznych lat 30. i 40. ubiegłego wieku, przede wszystkim bitwy o Anglię, w której niezwykle doniosłą rolę odegrali polscy piloci, poruszyła uczniów. Scenografia, muzyka, efekty specjalne na pewno na długo pozostaną w pamięci uczniów.
21 listopada było twórczo i aktywnie, a to za sprawą warsztatów zorganizowanych w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Uczniowie zwiedzili wystawę pt. „Niepodległe. Kobiety a dyskurs narodowy”. Wystawa była próbą przyjrzenia się roli, jaką w dwudziestowiecznych narracjach narodowo-wyzwoleńczych odgrywały kobiety. Wystawa odwoływała się do różnych tradycji niepodległościowych. Po obejrzeniu wystawy uczniowie twórczo pracowali pod okiem edukatorów muzealnych, wykonując kolaże i pisząc recenzje o wystawie.

Na zakończenie pobytu w stolicy pani przewodniczka pokazała uczniom wiele ciekawych miejsc, związanych z lekturami omawianymi w szkole. Czas spędzony w Warszawie stał się doskonałą okazją poszerzania wiedzy, a przede wszystkim był to czas na lepsze zapoznanie się.

te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6