39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Spektakl teatralny „Pygmalion” w języku angielskim
4 grudnia 2018r. | TK

29 listopada grupa uczniów II LO obejrzała spektakl teatralny w języku angielskim na podstawie sztuki „Pygmalion” angielskiego dramaturga G.B. Shaw. Twórcami spektaklu byli aktorzy brytyjskiego teatru TNT Theatre Britain, występujący już od 1980r. na scenach całego świata. Tym razem po raz pierwszy pojawili się w Rzeszowie na scenie sali koncertowej Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Tytułowy Pygmalion to postać z mitologii greckiej, rzeźbiarz, który zakochał się w swoim doskonałym dziele. Sztuka Bernarda Shawa opowiada o zakładzie między angielskim profesorem lingwistyki i jego przyjacielem. Anglia do dziś jest znana z podziału społeczeństwa na warstwy społeczne, ale również posiada szeroką dialektyzację języka, typową dla poszczególnych regionów, miast czy dzielnic. Profesor Higgins, posiadający umiejętność rozpoznawania pochodzenia ludzi po ich sposobie mówienia i dialektach, to jednocześnie egoistyczny naukowiec, który przeprowadza nieludzki eksperyment. Podejmuje wyzwanie, w którym zobowiązuje się do wyedukowania ulicznej kwiaciarki z Covent Garden w kwestii nienagannych manier i języka, właściwych klasie wyższej. Po intensywnej i mozolnej pracy, Eliza wspaniale prezentuje się na balu jak prawdziwa księżna. Czy jednak ta metamorfoza przynosi jej szczęście?
Niezapomnianych wrażeń dostarczyła publiczności fantastyczna gra aktorów, która uzmysłowiła nam potęgę języka i ukazała niuanse wymowy języka angielskiego. Z niecierpliwością czekamy na kolejne występy grupy TNT w Polsce, a zainteresowanych odsyłamy do strony, gdzie można przeczytać więcej na temat samej sztuki i obejrzeć fragmenty przedstawień. http://www.english-theatre.cz
Grupą uczniów opiekowały się p. E. Łukaszek i p. A. Czepiżak.

te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6