39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
INFORMACJA
O ZMIANIE SPOSOBU ZAŁATWIANIA SPRAW
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Mielcu

Więcej informacji tutaj
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej
(Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

w okresie od 25 marca do 10 kwietnia zajęcia w naszej szkole realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dla rodziców i uczniów
(ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY)

Uwaga! Termin wpłaty kolejnej raty na wycieczkę do Anglii i Walii przesunięty do 5.06.2020.

Rozpoczęły się egzaminy maturalne
6 maja 2019r. | TK

6 maja rozpoczęły się egzaminy maturalne – tradycyjnie od egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Zgodnie z obowiązującymi zasadami uczeń musi przystąpić do pisemnego egzaminu na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i języka obcego (te już się odbyły) oraz do egzaminu ustnego z języka polskiego i języka obcego. Aby zdać maturę, egzaminy te należy zaliczyć na minimum 30% oraz przystąpić do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym (tu wynik nie ma wpływu na zdanie matury).

W obecnym roku szkolnym do matury w naszym liceum przystąpiło 195 uczniów klas trzecich oraz absolwenci z lat ubiegłych, którzy mają prawo do egzaminów z przedmiotów, których wcześniej nie zdawali lub podniesienia wyniku egzaminu maturalnego. Egzaminy maturalne zakończą się w naszej szkole 23 maja. Wszystkie arkusze maturalne oceniają egzaminatorzy OKE, a wyniki tegorocznej matury poznamy 4 lipca. Za wszystkich maturzystów trzymamy kciuki i życzymy tradycyjnego połamania piór!

te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6