39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Piotr Koceniak -finalista w centralnym etapie XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
10 czerwca 2019r. | TK

Z dumą informujemy, że uczeń klasy 2d Piotr Koceniak zdobył tytuł finalisty w centralnym etapie XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, który odbył się dniach 7-9 czerwca 2019 roku w Tucholi. Tym samym zapewnił sobie zgodnie z obowiązującym wykazem, prawo wstępu bez postępowania kwalifikacyjnego na 64 wyższe uczelnie w kraju. Warto też podkreślić, że w tegorocznej edycji Olimpiady wzięło udział ponad 25.000 młodzieży. Opiekunem Piotra była Bogusława Michalcewicz.

Uczestnicy finału XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej zostali miło przyjęci przez gospodarzy – Główny Komitet OWE oraz Toyota Motor Poland Ltd. Sp. z o.o. – którzy zapewnili im bogaty program edukacyjno-wypoczynkowy. Poza zmaganiami pisemnego i ustnego finału olimpiady, uczniowie wraz z opiekunami mieli możliwość zapoznania się z przyrodą otaczającą Tucholę. Odwiedzili Leśny Kompleks Promocyjny "Bory Tucholskie", nadleśnictwo Rytel oraz akwedukt w Fejutowie. Ponadto przewidziano jazdę testową samochodami hybrydowymi Toyoty, projekcje filmu, Ekoforum oraz wiele innych atrakcji. Podkarpaccy olimpijczycy brali udział w IX EKO Teście Toyoty zorganizowanych przez Toyota Motor Poland Ltd. Sp. z o.o.

te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6