39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

XII Dyktando Niepodległościowe
12 listopada 2019r. | TK

8 listopada w SCK odbyło się XII Dyktando Niepodległościowe zorganizowane przez naszą szkołę w ramach obchodów Święta Niepodległości. Wydarzenie to niezmiennie cieszy się ogromną popularnością wśród mielczan – w tym roku oddano do oceny 240 prac. Tekst dyktanda ułożyły panie: Jolanta Gałkowska, Magdalena Zalotyńska. Dyktando zostało poprzedzone przekazaniem symbolicznego Ognia Niepodległości przedstawicielom zaprzyjaźnionych sąsiedzkich samorządów.

Stałą atrakcją towarzyszącą są nagrody dla uczestników,w tym roku dzięki hojności naszych darczyńców mogliśmy rozlosować 125 zestawów nagród. Oprócz patronów dyktanda sponsorami nagród byli (w kolejności alfabetycznej): AutoPart, Basco 2, Cafe Kredens Monika Mazur, Centrum Stylizacji Magdaleny Janeczek, CompSoft Sp. z o.o., Cukiernia Pokusa Marta Rączka-Żurawska, Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o., Extreme Fitness, Firma Xerima, FOTOLAB Laboratorium i sklepy fotograficzne, Hotel Atena, Kino Galaktyka w SCK Mielec, Kirchhoff Polska Sp. z o.o., Księgarnia Atena, Księgarnia Piątka, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Mielcu, Muzeum Regionalne w Mielcu, Poseł Krystyna Skowrońska, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe WOJCIECH TYCNER, Tygodnik Regionalny KORSO, Wydawnictwo Szkolne OMEGA. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy! Podziękowania kierujemy także do wszystkich, którzy uczestniczyli i pomagali w przygotowaniu dyktanda!

te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6