39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
INFORMACJA
O ZMIANIE SPOSOBU ZAŁATWIANIA SPRAW
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Mielcu

Więcej informacji tutaj
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej
(Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

w okresie od 25 marca do 10 kwietnia zajęcia w naszej szkole realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dla rodziców i uczniów
(ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY)

Uwaga! Termin wpłaty kolejnej raty na wycieczkę do Anglii i Walii przesunięty do 5.06.2020.

Nasza szkoła w programie AFS
22 listopada 2019r. | TK

W bieżącym roku szkolnym nasze liceum uzyskało status Szkoły Partnerskiej AFS. AFS Polska jest międzynarodową, pozarządową organizacją non-profit, opierającą swą działalność na wolontariacie i edukacji międzykulturowej, wspiera działania dążące do budowania świata opartego na sprawiedliwości i pokoju. W ramach współpracy 22 listopada gościliśmy uczniów i wolontariuszy, którzy przybliżyli nam zasady uczestnictwa w wymianie.

Goście z Gwatemali, Indonezji, Turcji i Włoch opowiadali o swoich narodowych tradycjach i doświadczeniach z kulturą Polski. We wrześniu w ramach tego projektu do grona uczniów naszego liceum dołączyła uczennica z Gwatemali-SamanthaSantizo, która bardzo szybko zintegrowała się ze swoją nową klasą. Wymiana międzykulturowa jest dla Samanthy, a zarazem dla uczniów klasy 2f, nowym doświadczeniem służącym poszerzaniu wiedzy i kompetencji językowych. Piątkowe spotkanie z wolontariuszami i uczestnikami przygotowali uczniowie klasy 2f pod opieką nauczyciela języka angielskiego- pani Katarzyny Gajek-Moździerz oraz wychowawcy klasy2f-pani Anny Skórskiej.

te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6