39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

Zgodnie z decyzją władz państwowych
od 19.10 II LO przechodzi na tryb zdalny.

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Nasza szkoła w programie AFS
22 listopada 2019r. | TK

W bieżącym roku szkolnym nasze liceum uzyskało status Szkoły Partnerskiej AFS. AFS Polska jest międzynarodową, pozarządową organizacją non-profit, opierającą swą działalność na wolontariacie i edukacji międzykulturowej, wspiera działania dążące do budowania świata opartego na sprawiedliwości i pokoju. W ramach współpracy 22 listopada gościliśmy uczniów i wolontariuszy, którzy przybliżyli nam zasady uczestnictwa w wymianie.

Goście z Gwatemali, Indonezji, Turcji i Włoch opowiadali o swoich narodowych tradycjach i doświadczeniach z kulturą Polski. We wrześniu w ramach tego projektu do grona uczniów naszego liceum dołączyła uczennica z Gwatemali-SamanthaSantizo, która bardzo szybko zintegrowała się ze swoją nową klasą. Wymiana międzykulturowa jest dla Samanthy, a zarazem dla uczniów klasy 2f, nowym doświadczeniem służącym poszerzaniu wiedzy i kompetencji językowych. Piątkowe spotkanie z wolontariuszami i uczestnikami przygotowali uczniowie klasy 2f pod opieką nauczyciela języka angielskiego- pani Katarzyny Gajek-Moździerz oraz wychowawcy klasy2f-pani Anny Skórskiej.

te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6