39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Urodziny patrona w „Koperniku”
20 lutego 2020r. | TK

19 lutego przypada 547. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika, najwybitniejszego polskiego astronoma, a zarazem patrona szkoły. Chcąc uczcić tego wyjątkowego solenizanta, w naszym liceum zorganizowano dla niego urodzinową uroczystość. Zaangażowała się cała społeczność szkolna, która z tej okazji założyła bluzy i koszulki z logo szkoły. W czasie długiej przerwy na szkolnym korytarzu uczniowie i nauczyciele pozowali do wspólnego pamiątkowego zdjęcia. Można było także skosztować pysznego urodzinowego piernika od Kopernika.

Licealiści mieli również okazję wysłuchać barwnej audycji radiowej prezentującej postać Mikołaja Kopernika i ciekawostki z życia uczonego, a także wykonać pamiątkową fotografię z makietą, na której namalowany był portret patrona naszej szkoły. Pomysłodawczyniami przedsięwzięcia były panie: Katarzyna Gajek-Moździerz i Marcelina Mosior-Świć.

te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6