39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

Zgodnie z decyzją władz państwowych
od 19.10 II LO przechodzi na tryb zdalny.

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Chór II LO w hołdzie Janowi Pawłowi II
17 października 2013r. | Administrator

16 października, w ramach obchodów Dnia Papieskiego, chór II Liceum Ogólnokształcącego pod dyrekcją p. Antoniego Stańczyka wystąpił w Kościele MBNP, w koncercie Pop-Oratorium: Miłosierdzie Boże, towarzysząc znanym polskim muzykom i wokalistom, m. in. Markowi Bałacie i Dariuszowi Tokarzewskiemu. Oratorium to wielkie dzieło do słów św. Siostry Faustyny Kowalskiej i z muzyką Zbigniewa Małkowicza. Jego głównym tematem jest miłosierna miłość Boga do każdego człowieka przedstawiona w różnorodnych stylach muzycznych.

obrazek

Występ zakończył się sukcesem. Wokaliści, którym towarzyszył w około 20 utworach, podkreślili znakomite przygotowanie przez p. Antoniego Stańczyka, ogromną pasję i zaangażowanie naszych uczniów. Dzięki temu mielecka publiczność miała okazję podziwiać kolejny raz Chór II LO i jego dyrygenta, którym należą się słowa uznania i podziękowania za godne reprezentowanie szkoły w ważnych uroczystościach miejskich.

te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6